Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

KONFIRMAND 2023

Konfirmandundervisningen finder sted fra sidst i september og frem til konfirmationerne i det 8. skoleår.
Det hele foregår i Gentofte Kirke og i sognegården, Gentoftegade 23.  Undervisningen omfatter to ugentlige, sammenhængende lektioner á 45 minutter– dvs. 1,5 time. Vi begynder i uge 39 (torsdag 29. september 2022) med et introduktionsmøde i kirken for konfirmander og forældre. Informationsmødet foregår kl. 17.00. Informationsmøde for elever fra Søgårdsskolen afholdes samme dag kl. 18.00.

AT GÅ TIL PRÆST

Undervisningen ligger på tirsdage (8. A og B) og torsdage (8. C) – begge dage kl. 14:30 – 16:00, og følger skoleårets ferieplan.
Undervisningen er tænkt som et socialt og udfordrende frirum, hvor vi går i dybden med kristendommens tanker, dilemmaer og bibelhistorien.
Det forventes at konfirmanderne deltager aktivt i undervisningen, der varetages af sognepræst Adam Garff, sognepræst Dorte Østergaard Christensen
og konfirmandlærer Steffen Vestergaard. Undervejs i forløbet kommer vi omtring store temaer som liv og død, kærlighed og tilgivelse, 12-tals-kulturen
- og en del om, hvorfor vi netop ikke skal præstere overfor Gud. Efter aftale med skolerne i Gentofte Kommune har konfirmanderne to skemafri dage, der er tiltænkt et heldagsprogram (datoer tilgår).
Eleverne fra Søgårdsskolen undervises i kirken af Adam Garff tirsdag kl. 08:15-09:00 efter aftale med skolen. 

HVEM?

Konfirmandundervisning tilbydes elever fra Gentofte Skoles 8.-klasser og fra Søgårdsskolen.
Tilbuddet omfatter også skoleelever, som bor i sognet, men som går på andre skoler/privatskoler.

TILMELDING 

Omkring 1. september vil alle indskrevne elever modtage en e-mail, hvor vi vil informere om undervisningsforløbets rammer og indhold samt om hvornår undervisningen begynder.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2023

KONFIRMATIONSDATOER 2023

30. april 2023 (Gentofte Skole) kl. 10 (A-klassen + elever fra Bernadotte- og Vidarskolen) og kl. 12 (B-klassen)
5. maj 2023 (Søgårdsskolen) kl. 10.30
7. maj 2023 (Gentofte Skole) kl. 10.30 (C-klassen)

KONFIRMATIONSDATOER 2024

26. april 2024 (Søgårdsskolen) kl. 10.30
28. april 2024 (Gentofte Skole) kl. 10 (A-klassen) og kl. 12 (B-klassen)
5. maj 2024 (Gentofte Skole) kl. 10.30 (C-klassen)